top of page

帕可普姆 · 席提潘先⽣

专⻓

 • 诉讼与纠纷解决

 • 刑事案件

 • 民事案件

 • 消费者保护案件

 • 家事案件

 • 劳⼯案件

就职经历

 • 撒⻢可联合法律顾问有限公司

 • 曼谷银行⼤众有限公司

 • LH银⾏大众有限公司

 • 泰国⻝品集团⼤众有限公司

 • 尼斯特&帕那斯联合有限公司(律师事务所)

教育背景

 • 泰国他玛萨特⼤学法学⼠

 • 泰国律师委员会

 • 辩护律师

 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • Google+ - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
bottom of page